LIPTEL Workshop 2015 – 18-19.3.2015

Seminář LIPTEL, FEI VŠB-TUO, ve dnech 18.3.2015 (EB219) a 19.3.2015 (EB219)

Seminář navazuje na řadu realizovaných seminářů a přednášek v rámci projektu SofComp :18.3.2015
Místnost: EB219, Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-Technická univerzita Ostrava
(náplň jsme volili s ohledem na kapacitu EB219)10:30-12:00 Sekce A1
Miroslav Vozňák: Skupina LIPTEL – zhodnocení současného stavu, příležitosti a budoucnost
Jan Kolouch – panelová diskuze k oblasti právních aspektů ICT
Jiří Šlachta a Lukáš Macura (praktická ukázka): Eduroom – Automatický provisioning (nejen) eduroam AP na OpenWrt

12:00-13:00
Oběd (někde blízko anebo možná něco objednáme)

13:00-15:30
Meeting projektu BigData

16:00-17:00 Sekce A2
Martin Mikulec: OpenBTS

17:00 – zhodnocení prvního dne semináře LIPTEL

Od 18:00 – večerní sekce (bude upřesněno), pozvání na pivo a jiné nápoje …

19.3.2015
EB219

9:00-10:30 Sekce B1
Filip Řezáč: Využití IP telefonie v krizových situacích,
Miralem Mehic: Routing in quantum networks
Jan Rozhon: Modelování a predikce kvality hovoru v IP sítích

10:45-12:15 Sekce B2
Jakub Šafarik: Analýza útoků pomocí neuronových sítí
Lukáš Orčík: Vizualizácia dat pomocou GIS
Martin Hlozák: Návrh sítě MPLS s využitím interoperability směrovačů Huawei a Cisco

12:15-13:30
Oběd

13:30-15:00 Sekcia B3
Dominik Uhrín: Návrh emočnej databázy
Jaro Frnda: Predikcie QoS parametrov v NGN
Lukas Ševčík: QoS v tripple play službách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *