Results

Publications and Research Activities since 2000

2020 (585-), 2017-2019 (456-584), 2014-2016 (325-455)2011-2013 (210-325), 2000-2010 (001-2019)
h-index=26 in Google Scholar (>2500 citations),  h-index=21 in Scopus  (> 1600 citations) , RG Score > 35

– more than ONE HUNDRED articles published in ISI/ journals, list of SCIE journals
– participation in SIX INTERNATIONAL EU PROJECTS fundend by EC (H2020, 7 FP EU, etc …)

Journal Search

2020


2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011


2010


2009


2008

 • [voz_148] F. Hromek, M. Voznak, Delay variation model with two service queues. CESNET: Technical
  Report
  , December 2008
 • [voz_147] M. Voznak, Impact of security on speech quality. CESNET: Technical Report, December 2008
 • [voz_146] A. Nappa, M. Voznak, Scapy: the definitive tool to manage and troubleshoot your network.Publisher: Piscopo Editore Srl.,Italy. In Magazine Linux&C, p.51-58, No.66 , issued in November 2008, ISSN 1129-2296.
 • [voz_145] M. Vozňák, Vliv zabezpečení na kvalitu hovoru.CESNET: Seminář IP telefonie a videokonference, Modrá posluchárna UK v Praze, 19.11.2008. URL: http://www.cesnet.cz/doc/seminare/20081119
 • [voz_144] M. Vozňák, Telefonní ústředny Asterisk.FEL čVUT: Ve sborníku Teorie a praxe IP telefonie , 5-6.11.2008 v Kongresovém centru hotelu Olšanka v Praze.
 • [voz_143] F. Rezac, M. Voznak, J. Ruzicka, Security Risk in IP Telephony. In proceedings , CESNET Conference 2008 , 25-26.2008, Prague, ISBN 978-80-904173-0-4
 • [voz_142] M. Vozňák,Voice over IP. Vysokoškolská skripta, 176 stran. Vydavatel: VŠB-TU Ostrava, 1. vydání, v Ostravě, září 2008, ISBN 978-80-248-1828-3, k dostání v prodejně skript VŠB-TUO, Obsah
 • [voz_141] M Voznak, F. Rezac, A. Nappa, A. Rozza,A.Impact of security on speech quality .In proceedings
  RTT2008, 9th International Conference, 10-12.9 in Vyhne, Slovakia. Publisher: Slovak University of Technology in Bratislava, ISBN 978-80-227-2939-0.
 • [voz_140] M. Voznak, F. Hromek, Optimalization of VoIP service queues.In proceedings RTT2008, 9th
  International Conference, 10-12.9 in Vyhne, Slovakia. Publisher: Slovak University of Technology in Bratislava, ISBN 978-80-227-2939-0.
 • [voz_139] M. Voznak, F. Rezac, B. Kyrbashov, M. Halas,M.Possible attacks in IP Telephony.In proceedings RTT2008, 9th International Conference, 10-12.9 in Vyhne, Slovakia. Publisher: Slovak University of Technology in Bratislava, ISBN 978-80-227-2939-0.
 • [voz_138] M. Voznak, Impact of openVPN on Speech Bandiwth. In proceedings TSP2008, 31th International conference, 3-4.9 in Paradfurdo, Hungary. Publisher: Asszisztencia SzervezĹ‘ Kft. Budapest, ISBN
  978-963-06-5487-6.
 • [voz_137] Voznak,M: Testing converged multiplay services.Ixia: Ixload workshop, London, 28.8.2008
 • [voz_136] Vozňák,M-Růžička,J. Seminář VoIP s vybranými tématy: rozšíření SIPu, bezpečnost a DNS .
  IT Services and Enterprise Communications, Brno Bidláky, ve dnech 10-11.6 a 18-19.6.2008
 • [voz_135] M. VoznakImpact of security on speech quality.Lecture at University of Milan.UNIMI, Italy, 8.7.2008
 • [voz_134] Voznak,M., Hromek,F. Analytic model of a delay variation valid for the RTP. Cesnet: Network Studies II, Selected Technical Reports, p. 103-113, Prague, June 2008, ISBN 978-80-254-2151-2
 • [voz_133] Voznak,M.-Rozza,A.-Nappa,A.Performance comparision of secure and insecure VoIP environments.TERENA Networking Conference 2008, TERENA, Brugge, Belgium, 19-22 May, 2008
 • [voz_132] Vozňák,M.-Petrovič,M.Vysvobození přinese mobilní SIP telefonie. V IT časopise Connect!, str. 22-23 v čísle 5/2008, Computer Press, ISSN 1211-3085, květen 2008
 • [voz_131] Vozňák,M.Využití DNS v IP telefonii. V IT časopise Connect!, str. 12-13 v čísle 5/2008, Computer Press, ISSN 1211-3085, květen 2008
 • [voz_130] Stritesky,M.-Voznak,M.Multimedia lecture on VoIP. In proceedings of VIIIth conference KTTO 2008, p.89-91, FEI VSB-TU Ostrava, ISBN 978-80-248-1719-4, 24-25.4.2008
 • [voz_129] Menzel,P.-Voznak,M.SS7 Signaling for SW PBX Asterisk. In proceedings of VIIIth conference KTTO 2008, p.78-84, FEI VSB-TU Ostrava, ISBN 978-80-248-1719-4, 24-25.4.2008
 • [voz_128] Voznak,M.-Rezac,F.Security Risks in IP telephony. In proceedings of VIIIth conference KTTO 2008, p.70-77, FEI VSB-TU Ostrava, ISBN 978-80-248-1719-4, 24-25.4.2008
 • [voz_127] Hromek,F.-Voznak,M.Possibilities of VoIP optimalization by the use of two service queues. In proceedings of VIIIth conference KTTO 2008, p.52-57, FEI VSB-TU Ostrava, ISBN 978-80-248-1719-4, 24-25.4.2008
 • [voz_126] Voznak,M.-Rozza,A.-Nappa,A.Performance comparision of secure and insecure VoIP environments.In proceedings of VIIIth conference KTTO 2008, p.6-12, FEI VSB-TU Ostrava,
  ISBN 978-80-248-1719-4, 24-25.4.2008
 • [voz_125] Vozňák,M.Deset přednášek na téma Voice over IP. IT Services and Enterprise Communications, Brno Bidláky, ve dnech 12-13.3 a 19-20.3.2008
 • [voz_124] Vozňák,M.-Kyrbashov,B.Bezpečnostní problémy VoIP a jejich řešení. Ve sborníku VII. ročníku odborné konference Quality & Security, obsah,v Kongresovém centru v Praze, Wirelesscom, 11.3.2008
 • [voz_123] Vozňák,M. Uspořádání akce Workshop SIP 2008. Katedra telekomunikační techniky VŠB-TU, Ostrava, 28-29.2.2008
 • [voz_122] Vozňák,M. Vývoj a budoucnost IP mobility na SIPu.VYzvaná přednáška na akci IP telephony Workshop 2008, hotel Anděl, Praha, Siemens, 19.2 2008
 • [voz_121] Vozňák,M. Aplikace pro hipath4000.Technické školení pro firmu Digital Telecommunication uskutečněné na katedře telekomunikační techniky VŠB-TU, Ostrava, 11-13.2 2008


2007

 • [voz_120] Nappa,A.-Bruschi,D.-Rozza,A.-Voznak,M. Analysis and implementation of secure and unsecure Voice over IP environment and performance comparison using OpenSER. Technical report, 84 pages, published at Universita degli studi di Milano, December, 2007
 • [voz_119] Voznak,M. – Hromek, F. Analytic model of a delay variation valid for the RTP. Cesnet: Technical Report, Praha, 2007
 • [voz_118] Voznak M., Nappa A.Performance evaluation of VoIP infrastructure. Ve FreeVoice, číslo: Listopad 2007, ISSN 1801-5778
 • [voz_117] Vozňák M.Hodnocení kvality, vliv bezpečnosti na kvalitu. CESNET: Seminář IP telefonie, Praha,
  On-line
  , 2007
 • [voz_116] Vozňák,M. Voice over IP , šest témat v jednodenním školení (viz. pozvánka ) v budově Telefónicy O2 v českých Budějovicích, dne 11.6.2007
 • [voz_115] Voznak M., Rocha E., Kyrbashov B. End-to-end delay in VoIP.. In proceedings Conference RTT
  2007,  University of Zilinaa, 2007, p. 466-469 , ISBN 978-80-8070-735-4
 • [voz_114] Voznak,M. Kvalita hlasu v IP sítích a využití IxChariot, IxChariot Workshop, HOTEL Dukla, Bratislava, CD nosič, 14.6.2007
 • [voz_113] Voznak,M. – Růžička,J. – Macura,L.  Open Multiprotocol Dynamic Routing System . In: Networking
  studies, p. 165-178, CESNET, Prague, June 2007, ISBN 978-80-239-9285-4
 • [voz_112] Vozňák,M.: Mobilita v SIP protokolu, Ve sborníku konference IT@Innovation Day, Hotel Angelo, v Praze, 7.6.2007
 • [voz_111] Halas M., Kyrbashov B., Voznak M.: Factors influencing voice quality in VoIP technology, In: 9th International Conference on Informatics‘ 2007, pp. 32-35, Bratislava, ISBN 978-80-969243-7-0,
  21-22.June 2007
 • [voz_110] Vozňák,M. – Hromek,F.: Bezpečnost sítí vs. QoS v IP telefonii, ve sborníku konference Širokopásmové sítě a jejich aplikace, str. 132-135, UP Olomouc, ISBN 978-80-244-1687-8, 29-30.5.2007
 • [voz_109] Voznak,M. – Halás,M.: Model end-to-end zpoždění pro VoIP, ve sborníku konference Širokopásmové sítě a jejich aplikace, str. 128-131, UP Olomouc, ISBN 978-80-244-1687-8, 29-30.5.2007
 • [voz_108] Vozňák,M. – Hromek, F. Řešení videokomunikace s použitím PBX Asterisk. Sborník VII. Semináře katedry telekomunikační techniky, str. 91-94, VŠB-TU Ostrava, ISBN 978-80-248-1370-7, 13.4.2007
 • [voz_107] Voznak,M. – Halás,M.: Očekávaná kvalita hlasu v IP sítích, Sborník VII. Semináře katedry
  telekomunikační techniky, str. 51-59, VŠB-TU Ostrava, ISBN 978-80-248-1370-7, 13.4.2007
 • [voz_106] Vozňák,M. – Hromek,F.: Vliv použití IPtables a VPN na kvalitu IP telefonie, Sborník VII.
  Semináře katedry telekomunikační techniky, str. 116-119, VŠB-TU Ostrava, ISBN 978-80-248-1370-7, 13.4.2007
 • [voz_105] Vozňák,M.: Open-source rešení IP telefonie pro VŠB-TUO, Sborník VII. Semináře
  katedry telekomunikační techniky, str. 64-69, VŠB-TU Ostrava, ISBN 978-80-248-1370-7, 13.4.2007
 • [voz_104] Voznak,M. – Brás,L. – Figueiredo,S.: Practical Experience with Trixbox, Proceedings VII. Workshop of Department of Telecommunication Engineering, p. 83-90, VŠB-TU Ostrava, ISBN
  978-80-248-1370-7, 13.4.2007
 • [voz_103] Vozňák,M.: Workshop – Hipath 4000 v3 IPDA, Siemens, Praha Klanovice, 29.3.2007
 • [voz_102] Vozňák,M. – Hromek,F.: Vliv zabezpečení sítě na kvalitu IP telefonie, Konference Quality and
  Security, KC – Hotel Olšanka v Praze, Wirelesscom, březen 2007
 • [voz_101] Dillmann,J. – Voznak,M.: IxChariot Workshop, TOP HOTEL Praha, 14-15.3.2007
 • [voz_100] Voznak,M.: Krok za krokem s Trixboxem,  Trixbox – návod, Katedra telekomunikační techniky, VŠB-TUO, Únor 2007
 • [voz_99] Voznák, M. – Růžička – J.-L. Macura: Zpráva o rešení výzkumného záměru Optická síž národního
  výzkumu a její nové aplikace 2006, kapitola 8 – IP telefonie, str. 119 – 128, CESNET, z.s.p.o., Praha, leden 2007, ISBN 978-80-239-8521-4
 • [voz_98] Baroňák,I., Voznak,M.: CaC in ATM – the Diffuse Method, published inntific letters of Czech Technical University in Prague, Acta Polytechnica, no. 1/2007, ISSN 1210-2709
 • [voz_97] Vozňák,M.: Siemens Callbridge Collection download  a navod , VSB-TUO, Leden 2007


2006

 • [voz_96] Voznak,M. – Růžička,J.: IP telephony security overview
  Technical report 35/2006
  , CESNET, December 2006
 • [voz_95] Voznak,M. – Růžička,J. – Macura,L.: VoIP NIX – Open Multiprotocol Dynamic Routing System, 22 p. Technical report 20/2006 , CESNET, November 2006
 • [voz_94] Neuman,M. – Voznak,M.: The Monitoring and Measurement of Voice quality in VoIP Environment, 12 p. Technical report 18/2006, CESNET, November 2006
 • [voz_93] Rudinský,J. – Voznak,M. – Růžička,J.: Asterisk and SS7, Technical report 26/2006, CESNET, November 2006
 • [voz_92] Vozňák,M.: Kapitola Přenos hlasu prostřednictvím datových sítí v publikaci Moderní komunikační technologie, str. 355-414, VŠB-Technická univerzita Ostrava, V Ostravě 2006,
  ISBN 80-248-1111-1
 • [voz_91] Vozňák,M.: V kapitole Telekomunikační technika publikace Moderní komunikační
  technologie, str. 58-86, VŠB-Technická univerzita Ostrava, V Ostravě 2006, ISBN 80-248-1111-1
 • [voz_90] Vozňák, M.: Signalizace SIP, str. 35-75 ve sborníku Teorie a praxe IP telefonie, vyd. Sdělovací technika, čVUT a ProTel engineering, v Praze 8.11.2006
 • [voz_89] Vozňák, M.: Nové trendy hlasové komunikace v prostředí IP, ve sborníku konference TELEINFORMATIKA 2006,Kongresové centrum v Praze, 27-29.11.2006
 • [voz_88] Vozňák, M.: SIP protokol, mechanizmy, komunikace, Seminář IP telefonie, CESNET z.s.p.o., v Masarykově koleji v Praze, 3.11.2006
 • [voz_87] M. Voznak: Secure Voice over IP,Conference RTT2006, in Proceedings, p.340-344.,September 2006, Brno University of Technology, ISBN 80-214-3243-8
 • [voz_86] M. Voznak – Beneš, J.: TDM over IP Solution,Conference RTT2006, in Proceedings, p.382-384, Brno University of Technology, September 2006, ISBN 80-214-3243-8
 • [voz_85] Vozňák, M. – Kolomazník, K.:SIP IP telefonie – bezdrátové sítě Wi-Fi,Konference IT Innovation Day, program,30.5.2006, Hotel Andel’s, Praha
 • [voz_84] Vozňák, M.: Společná cesta k lepší komunikaci, HiPath Spektrum, rozhovor, str.6-7, 01/2006, čtvrtletně vydává AC&C PR Praha, registrace MK CR pod cislem E 14 364 1211-3085
 • [voz_83] Vozňák, M. – Růžička, J.: Bezpečnost v sítích s VoIP,str. 8-9, TECHNOLOGIE & PROSPERITY
  5/2006, WIRELESSCOM Praha, Květen 2006, ISSN 1213-7162
 • [voz_82] M. Voznak – Růžička, J.: Security in networks with VoIP,p. 9-10, TECHNOLOGIE & PROSPERITY 5/2006, WIRELESSCOM Praha, Květen 2006, ISSN 1213-7162
 • [voz_81] Vozňák, M. – Růžička, J.: Bezpečnost IP Telefonie nad protokolem SIP, Crypto-World 05/2006, Crypto-World 05/2006, ISSN 1801-2140, květen 2006
 • [voz_80] M. Voznak – Růžička, J.: Annual Research Report 2005, Research Activity “IP telephony”, chapter 8, p. 98 – 106, ISBN 80-239-6433-X, CESNET Association, Prague, April 2006
 • [voz_79] Vozňák, M. – Růžička, J.: Bezpečnost v sítích s VoIP, Quality and Security 2006,V.
  ročník odborného semináře časopisu TECHNOLOGIES & PROSPERITY, Masarykova kolej čVUT v Praze, 2 .3.2006, ISSN 1213-7162
 • [voz_78] Vozňák, M.: Závěrečná zpráva k oponentímu řízení projektu FRVŠ TO A 3143/2005, Inovace laboratoře přístupových sítí, FEI VŠB-TUO, únor 2006
 • [voz_77] Vozňák, M. – Neuman, M. – Holý, R.: Tunelování E1 přes síť CESNET2, Technická zpráva o rozsahu 30 stran k řešení projektu FR CESNET, VIC čVUT Praha, leden 2006


2005

 • [voz_76] Vozňák, M. – Růžička, J.: Zpráva o řešení výzkumného záměru Optická síť národního výzkumu a
  její nové aplikace 2005, kapitola 7 – IP telefonie, str. 97 – 105, ISBN 80-239-6432-1, CESNET, z.s.p.o., Praha, prosinec, 2005
 • [voz_75] Vozňák, M. : Seminář IP telefonie, stránka semináře, 15.11.2005, Konferenčním centrum, Thákurova 3, Praha 6, organizoval CESNET
 • [voz_74] Vozňák, M. : Workshop SIP, Dvoudenní seminář pro Siemens divizi Komunikace, FEI VŠB-TU
  Ostrava, 29.9 a 20.10.2005 v Praze
 • [voz_73] Vozňák, M. – Zukal, D.: Analýza VoIP aplikací Surveyor 7.0 Technická zpráva 13/2005 , Cesnet z.s.p.o., listopad 2005
 • [voz_72] Vozňák, M. – Zukal, D. – Wija,T.: Asterisk a jeho použití,  Technická zpráva 12/2005 , Cesnet
  z.s.p.o., říjen 2005
 • [voz_71] Vozňák, M. – Zukal, D.: Kvalita Hlasu v prostředí VoIP,  Technická zpráva 11/2005 , Cesnet
  z.s.p.o., říjen 2005
 • [voz_70] M. Voznak – Zukal, D. : Assessment of VoIP Quality , p.641-645, 6th International Conference RTT 2005, 12-14.9.2005, Hradec nad Moravici, FEI VSB-TUO, ISBN 80-248-0897-8
 • [voz_69] Vozňák, M. : SIP versus H.323 , str 9, HiPath Spektrum, 02/2005, čtvrtletně vydává AC&C
  Public Realations Praha, vyšlo 2.6.2005, registrace MK CR pod cislem E 14 364 1211-3085
 • [voz_68] Vozňák, M. – Machálek, P.: ENUM, str 16 – 18, Connect!, květen 2005, Computer Press Praha, ISSN 1211-3085
 • [voz_67] Vozňák, M. : Otevřené řešení impementace H.323, Connect!, str. 53 – 54, květen 2005, Computer Press Praha, ISSN 1211-3085
 • [voz_66] Vozňák, M. : Hlas po IP, str. 6, Cover Comment k číslu věnovanému IP telefonii, Connect!, květen 2005, Computer Press Praha, ISSN 1211-3085
 • [voz_65] Vozňák, M. – Zukal,D.: Hodnocení kvality VoIP, str. 59 – 65, Sborník příspěvků 4. ročníku
  konference Širokopásmové sítě a jejich aplikace, 24-25.5. 2005, UP Olomouc, ISBN 80-244-1035-4
 • [voz_64] Vozňák, M. – Lyko,E.: Otevřené standardy a řešení IP telefonie, str. 66 – 70, Sborník příspěvků 4. ročníku konference Širokopásmové sítě a jejich aplikace, 24-25.5. 2005, UP Olomouc, ISBN 80-244-1035-4
 • [voz_63] M. Voznak – Zukal,D.: Assessment of Voice Quality in IP Networks, p. 23-24, TECHNOLOGIES & PROSPERITY 5/2005, WIRELESSCOM Praha, May 2005, ISSN 1213-7162
 • [voz_62] Vozňák, M. – Zukal,D.: Hodnocení kvality hlasu v IP sítích, str. 21-22, TECHNOLOGIES & PROSPERITY 5/2005, WIRELESSCOM Praha, květen 2005, ISSN 1213-7162
 • [voz_61] Vozňák, M.: IP telefonie v síti sdružení vysokých škol, str. 76-81, Sborník přednášek 4. ročníku
  odborného semináře Broadband Vision, kongresový sál hotelu Olšanka v Praze, 10.5.2005, Wirelesscom s.r.o. Praha
 • [voz_60] Vozňák, M. – Lyko,E.: GNU Gatekeeper jako otevřené řešení komunikace na H.323, str. 59-62,
  Sborník příspěvků 6. ročníku semináře KETT, 15.4.2005, FEI VŠB-TUO, ISBN 80-248-0833-1
 • [voz_59] Vozňák, M.: Autentizace v H.323 a její praktické použití, str. 51-54, Sborník příspěvků 6. ročníku semináře KETT, 15.4.2005, FEI VŠB-TUO, ISBN 80-248-0833-1
 • voz_58] Vozňák, M. – Zukal, D.: Softwarové analyzátory a jejich využití, str. 72-75, Sborník příspěvků 6. ročníku semináře KETT, 15.4.2005, FEI VŠB-TUO, ISBN 80-248-0833-1
 • [voz_57] Vozňák, M. – Zukal, D.: E-model pro stanovení kvality hlasu, str. 67-71, Sborník příspěvků 6. ročníku semináře KETT, 15.4.2005, FEI VŠB-TUO, ISBN 80-248-0833-1
 • [voz_56] M. Voznak – Ruzicka,J. – Holy,R. : Chapter “IP telephony” in annual research report , “Optical National Research Network and its New Applications” , p. 83 – 91, Cesnet z.s.p.o., March 2005, ISBN 80-239-4531-9
 • [voz_55] Vozňák, M. : Projekt IP telefonie v síti CESNET2, str. 273 – 278, Sborník příspěvků na
  mezinárodní konferenci Informatika a kybernetika, Dolny Kubin, 9. – 11.února 2005, FEI STU Bratislava
 • [voz_54] Vozňák, M. – Neuman, M. : GNU Gatekeeper a jeho nasazení v síti CESNET2, Technická zpráva 10/2005 , revize 5 (03/2005)
 • [voz_53] Vozňák, M. – Ruzicka,J. – Holy,R. : kapitola 8 “IP telefonie” v Roční zprávě o řešení výzkumného záměru v roce 2004, str. 77-84, Cesnet z.s.p.o., leden 2005, ISBN 80-239-4256-5
 • [voz_52] Vozňák, M. : Co je nového v protokolu SIP, Connect! 1/2005, str. 52-55, Computer Press Praha, leden 2005, ISSN 1211-3085

2004

 • [voz_51] M. Voznak : Extent of services supported by Q-signaling over IP, Communications 4/2004, p.89-93,ntific letters of the University of Zilina, december 2004, ISSN 1335-4205 SJR 0.100 (Q4/2004)
 • [voz_50] Vozňák, M. : Praktický krátký návod na používání GNU GK,open H.323 GNU GK je používán v CESNETu, 4 strany, prosinec 2004
 • [voz_49] Vozňák, M. – Zukal,D.: Vyhodnocení kvality hovoru pomocí R-faktoru v sítích VoIP, výsledky
  a postup měření
  , 11 stran, listopad 2004
 • [voz_48] Vozňák, M. : HiPath3000/5000, dva dny přenášek pro Siemens v rámci týdenního semináře, Praha Klánovice, pořádal Siemens – divize Komunikace, podklady 67 stran, 6.12-7.12.2004
 • [voz_47] Vozňák, M. : Cesta hlasu z IP do PSTN, Connect! 11/2004, str. 34-36, Computer Press Praha, listopad 2004, ISSN 1211-3085
 • [voz_46] Vozňák, M. : SIP/SDP protokol, teorie a praxe, Odborný dvoudenní seminář pro Siemens
  ICN, Praha Klánovice, podklady 28 stran, 30.9-1.10.2004
 • [voz_45] Vozňák, M. – Lyko, E.: Capacity Channels over ADSL, International Conference Applied Electronics, proceeding, University of West Bohemia in Pilsen, September 2004, p.223-226, ISBN 80-7043-274-8
 • [voz_44] M. Voznak : Extent of Services Supported by Q-Signaling Over IP, International Conference RTT 2004, CTU in Prague, 15-17.9 2004, ISBN 80–01–03063–6
 • [voz_43] M. Voznak – Lyko, E.: Primary Parameters in Environment of ADSL, International Conference RTT 2004, CTU in Prague, 15-17.9 2004, ISBN 80–01–03063–6
 • [voz_42] Vozňák, M. : Základy TCP/IP a IPtelefonie pro HiPath3000/5000, Dvoudenní seminář pro český
  Telecom, Praha Klánovice, pořádal Siemens ICN CZ, podklady 68 stran, 31.5-1.6.2004,
 • [voz_41] Vozňák, M. : Základy IP sítí, Dvoudenní seminář pro Siemens ICN Bratislava, FEI VŠB-TU Ostrava, podklady 33 stran, 27.5-28.5.2004,
 • [voz_40] Vozňák, M. : Technické principy IP telefonie, Odborný seminář “Teorie a praxe IP telefonie”,
  Kongresové centrum hotelu Olšanka v Praze, str. 27-36, 26.5.2004, program semináře
 • [voz_39] Vozňák, M. – Neuman, M.: Spolupráce vysokých škol na projektu IP telefonie, Konference
  “Vysokorychlostní sítě 2004”, Univerzita Karlova v Praze, str. 54-57, 19.5.2004, Sborník příspěvků v pdf
 • [voz_38] Vozňák, M.: Trendy IP telefonie, přednáška na ZčU v Plzni, http://tlf.zcu.cz/ ,Duben 2004
 • [voz_37] M. Voznak – Lyko, E.: The Problematic Pitfall of Mesurement the Group Propagation over ADSL systems, 10th Internationalntific Conference COFAX, April 2004, Bratislava, , p. 89-92, ISBN 80-967019-6-7
 • [voz_36] M. Voznak: chapter 5.1.1 „Gateway interfaces“ in „IP Telephony Cookbook“, as one of contributors (Cesnet), March 2004, p. 135-142, deliverable , ISBN 90-7759-08-6
 • [voz_35] M. Voznak: chapter 3.3.2 „Integration with legacy PBX systems“ in „IP Telephony Cookbook“, as one of contributors (Cesnet), March 2004, p. 55-57, ISBN 90-7759-08-6
 • [voz_34] M. Voznak: chapter 1.5 „Techno-economical aspects of moving from classic telephony to VoIP“ in „IP Telephony Cookbook“, as one of contributors (Cesnet), March 2004, p. 8-10, ISBN 90-7759-08-6
 • [voz_33] Vozňák, M. – Holý, R.: Distribuované kontaktní centrum, kapitola 17 v průběžné zprávě o řešení
  výzkumného záměru “Vysokorychlostní síť národního výzkumu a její nové aplikace 2003”, Leden 2004, CESNET Praha, str. 205-211, ISBN 80–239–2175–4
 • [voz_32] Vozňák, M.: Zpráva k oponentnímu řízení grantu 1750/FRVŠ 2003 “Projekt Laboratoře
  IP telefonie”, VŠB-TU Ostrava, Leden 2004, str. 1-14.
 • [voz_31] Vozňák, M. – Neuman, M.: Hlasové služby v síti CESNET2, kapitola 10 v průběžné zprávě o řešení
  výzkumného záměru “Vysokorychlostní síť národního výzkumu a její nové aplikace 2003”, Leden 2004, CESNET Praha, str. 147-162, ISBN 80–239–2175–4

2003

 • [voz_30] Vozňák, M.: Využití IP telefonie v síti CESNET2, Konference Širokopásmové
  sítě a jejich aplikace, UP Olomouc, květen 2003,str.44-46, ISBN 80-244-0642-X.
 • [voz_29] Vozňák, M.: Comparison of H.323 and SIP Protocol Specification, International Conference “Research in Telecommunication Technology 2003”, STU Bratislava, September 2003, p. 45-47, ISBN
  80-227-1934-X, voz_29.pdf
 • [voz_28] Vozňák, M.: IP Telephony in Practice, TELEINFORMATIKA 2003 conference, Prague Congress Centre, November 2003,www.teleinformatika.cz
 • [voz_27] Vozňák, M. :Hlasové služby v síti CESNET2, sborník z XXIII. konference EurOpen 2003,
  EurOpen.CZ Strážnice 2003, ISBN 80-86583-04-X, voz_27.pdf
 • [voz_26] M. Voznak – Neuman, M.: Voice Services in CESNET2, Chapter 8 in annual report “High-speed National Research Network and its New Applications 2002”, January 2003, CESNET Prague, p.
  107-119, ISBN 80–239–0166–4
 • [voz_25] M. Voznak – Neuman, M.: The Peering with CESNET VoIP Network, working document about H.323 peering, CESNET Technical Report 27/2003, voz_25.pdf

2002

 • [voz_24] M. Voznak – Neuman, M.:The Group of IP Telephony in Cesnet Network, International Conference Research in Telecommunication Technology RTT2002, Zilina, 2002, ISBN 80-227-1934-X,
  voz_24.pdf
 • [voz_23] M. Voznak:Voice over IP and Jitter Avoidance on Low Speed Links, International Conference Research in Telecommunication Technology RTT2002, Zilina, 2002., ISBN 80-227-1934-X, voz_23.pdf
 • [voz_22] M. Voznak :Voice over IP Fundamentals, materiály z odborné přednášky pro pracovníky laboratoří českého Telekomu, rozsah 34 stran, VŠB-TU Ostrava, červen 2002.
 • [voz_21] Vozňák, M. : Optimalizace hlasového provozu s ohledem na kvalitu hovoru v sítích s
  technologií VoIP, disertační práce, červen 2002, VŠB-TU Ostrava

2001

 • [voz_20] M. Voznak : QoS Adaptation in Voice over IP. International Conference Research in Telecommunitaction Technology 2001, September 2001, Brno, RTT2001, ISBN 80-214-1938-5, voz_20.pdf
 • [voz_19] M. Voznak: Siemens Filed Trial for RG2500, Operational Result, technical report for Siemens AG, September 2001, Ostrava
 • [voz_18] Vozňák, M., : Výpočet šířky pásma pro hovor v sítích s protokolem IP, IV. Seminář EaTT 2001, Ostrava VŠB-TU, ISBN 80-248-0031-4
 • [voz_17] Vozňák, M., : IP telefonie v síti národního výzkumu a vzdělávání CESNET2, IV. Seminář EaTT 2001, Ostrava VŠB-TU, ISBN 80-248-0031-4
 • [voz_16] Vozňák, M. : Projekt implementace SDH a tranzitní ústředny v metropolitní síti města Ostravy, Ostrava VŠB-TU 2001, zpracováno na základě zadání provozovatele metropolitní sítě.

2000

 • [voz_15] Vozňák, M., Verich, J. : H.323 Gatekeeper a jeho praktické použití, III. Seminář EaTT 2000, Ostrava VŠB-TU, ISBN 80-7078-842-9
 • [voz_14] Vozňák, M. : Implementace hlasových služeb v síti národního výzkumu TEN 155 CZ, III.
  Seminář EaTT 2000, Ostrava VŠB-TU, ISBN 80-7078-842-9
 • [voz_13] Vozňák, M.:VoIP – technologie přenosu hlasu v datových sítích, materiály pro
  vzdělávací kurzy , rozsah 50 stran, VŠB-TU Ostrava, září 2000.
 • [voz_12] M. Voznak: Voice over IP in the Network TEN 155 CZ, , Telecomunications & Business, 10/2000 Praha, česko-anglická odborná revue.
 • [voz_11] Chmelíková, Z., Voznak , M.: Method of Homogenous and Heterogenous Traffic in ATM Network,
  příspěvek na mezinárodní konferenci v Brně, září 2000, ISBN 80-7204-161-4
 • [voz_10] Boháč, L., Voznak , M.: Experience with Operation of IP Telephony and Its Integration into Current Telecommunication Infrastructure, Telecomunications & Business, 7/2000 Bratislava, ISSN 1335-5953, Slovensko-anglická odborná revue.
 • [voz_09] M. Voznak : Research Task of the IP Telephone’s Group in TEN 155 CZ. , Internationalntific Conference Research in Telecommunication Technology 2000, Ostrava 2000, ISBN 80-7078-817-8.
 • [voz_08] Vozňák, M., Neuman, M.: Testovací provoz VoIP technologie v síti TEN 155 CZ. Konference
  Širokopásmové sítě a jejich aplikace, UP OLOMOUC 2000. ISBN 80-244-0095-2.
 • [voz_07] Vozňák, M., Chmelíková, Z. : Voice over IP in the network TEN-155 CZ, 4th International Student Conference on Electrical Engineering POSTER 2000, CVUT Prague.
 • [voz_06] M. Voznak, Boháč, L. : Experience with Operation of IP Telephony and its Integration into Current Telecommunication Infrastructure. Internationalntific Conference COFAX, Bratislava 2000, ISBN 80-968042-7-8.
 • [voz_05] M. Voznak, Neuman, M. : Vysokorychlostní síť národního výzkumu a její nové aplikace, kapitola 5.3, Hlasové služby v IP a ATM sítích, CESNET Praha 2000, ISBN 80-238-5107-X.
 • [voz_04] Vozňák, M. : Podklady pro delta kurz LCR „Základy konfigurace směrování a síťování pro ústředny Hicom300H“ pod hlavičkou Siemens ICN, průběžná inovace od r. 2000, VŠB-TUO
 • [voz_03] Vozňák, M. : Podklady pro školení „Digitální spojovací systémy“ pořádaných na VŠB-TUO, průběžná inovace od r. 2000, VŠB-TUO
 • [voz_02] Vozňák, M. : Podklady pro školení ADMIN (167 str.), materiály pro kurzy pod hlavičkou Siemens ICN pořádaných na VŠB-TUO, průběžná inovace od r. 2000
 • [voz_01] Vozňák, M. : Podklady pro školení BASIS (82 str.), materiály pro kurzy pod hlavičkou Siemens ICN pořádaných na VŠB-TUO, průběžná inovace od r. 2000